ಡಿ.ಎಸ್. ನಾಗಭೂಷಣ

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಖರ ಚಿಂತಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರದವರು. ಸದ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ . ’ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ’ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಾಸಿಕದ ಹೆಸರು.