ಜಿ. ರಾಜಶೇಖರ

ನೇರ ನಿಷ್ಠುರ ನುಡಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಜಿ. ರಾಜಶೇಖರ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ವಿಮರ್ಶಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು.


, ,

`ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿವಸ’ : ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್‍ರನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ…

ಇಂದು ರಾಮನವಮಿ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷವಿರುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ...