ಗುರುಪ್ರಸಾದ್

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಂತರರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ , ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ . ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಹಾಸ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕವನಗಳ ಮೂಲಕ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಚಟ .


,

ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ: ಹುಸಿಪ್ರಚಾರವೇ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವವೇ?

“ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ” ಅಥವಾ “ಹಿಂದಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ” ಕೇವಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವದಂತಿಯೇ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ...