ಡಾ. ಮಾಧವಿ ಭಂಡಾರಿ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರೇಶ್ವರದವರು. 1979 ರಿಂದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.


ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ಟ – ನನ್ನ ಓದಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ದು!

ಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ, ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ನಮ್ಮನಗಲಿದರು. ಪಳಕಳರ ಚಿಣ್ಣರ ಹಾಡು,...