ನಿಷ್ಟುರತೆಯ ನೊಂಪು ಜಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧ ರಿಂದ

ಈ ವರುಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ತಲುಪಿದ ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ ಮತ್ತವರ ವಿಚಾರಗಳ ಸುತ್ತ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳ ಸರಣಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ
,

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಭಾಷಣ

ಕು.ಶಿ. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ : ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಭಾಷಣ ೫/೧೧/೧೯೮೯ © Director RRC, Udupi

ಬೇಂದ್ರೆ , ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕಾಶನದ ಕೂಡಲಿ ಚಿದಂಬರಂ

  ೧೯೩೬ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ಆಪ್ತರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಕೂಡಲಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಕುವೆಂಪುರವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ‘ಕಾವ್ಯಾಲಯ’ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈ...