ಸುಂಕಂ ಗೋವರ್ಧನ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿ, ಚರಿತ್ರೆ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ . ಇತಿಹಾಸ ದರ್ಪಣ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಸಹ ಸಂಪಾದಕರು .


,

ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ನರ “ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ – ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಸಾನೆಟ್ಟು” : ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಸಾತತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೂಹ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ

ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆಯೆಂದರೆ ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ...