ಸುಶಿ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಯ್ಯೂತ್ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ , ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯ್ಯೂತ್ ಅಫಾರ್ಸ್ ಭಾರತ ಸರಕಾರ, ತಮಿಳು ನಾಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.


,

ನೆನಪು, ಕನಸು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ನಡಿಗೆ – ಪಾರಿಜಾತದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತವಾಗೇ ಇವೆ. ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು...