,

ಕರೋನ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ: ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲವು ತೀರ್ಪುಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರು...