ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ “ರಾಯಕೊಂಡ” : ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಈಗ ಲಭ್ಯ

  ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ “ರಾಯಕೊಂಡ” ಈಗ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ. ಋತುಮಾನ ಆ್ಯಪ್...