ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ “ರಾಯಕೊಂಡ” : ಇ-ಪುಸ್ತಕ ಈಗ ಲಭ್ಯ

 

ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ “ರಾಯಕೊಂಡ” ಈಗ ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ.

ಋತುಮಾನ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ‘E Books’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವಿದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ / ಆಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ “ruthumana” ಎಂದು ಹುಡುಕಿ.

Download RUTHUMANA App here :

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ