,

ಋತುಮಾನ ಪುಸ್ತಕ ೧೦ : “ಕಾಣದ ಲೋಕ : ವೈರಸ್‌ ವೃತ್ತಾಂತ”

ಋತುಮಾನ ಪುಸ್ತಕ ೧೦ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಬಯಕೆ ಈಗ ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ...
,

ತಿರುಮಲೇಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಾಲಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್-ರ ಕಾವ್ಯ

ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ವಾಲಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್-ರ ಕವನಗಳ ಅನುವಾದ: ಎಸ್. ಜಯಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕವಿ ವಾಲಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ಸ್-ರು...