ನಕುಲ್ ಕೃಷ್ಣ

ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಇವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಕಲಾತ್ಮಕ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಆಧುನಿಕತಾವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ.


, ,

ಕನ್ನಡಿಯ ಪಾದರಸದಾಚೆ ನಕ್ಕ ಮುಖ – ಭಾಗ ೨

ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೋಲುತ್ತೇನೆ ನಾನು … ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಡಜನ್ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು...
, ,

ಕನ್ನಡಿಯ ಪಾದರಸದಾಚೆ ನಕ್ಕ ಮುಖ – ಭಾಗ ೧

ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ರ ಹೆಸರನ್ನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಭಾರತದ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ  ‘ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮರ’ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು,...