,

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ – ಭಾಗ ೪ : ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತೆ, ಕನ್ನಡತನ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು

ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಮಹಾರಾಜರ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರಂಥ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ; ಈ ನಡತೆಗೋಸ್ಕರ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ...
,

ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರು ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ?

ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಹೆಚ್ಚುವ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸೋಂಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುವ ದರಕ್ಕೆ...