ಭೂತಾರಾಧನೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮುನ್ನೋಟ ೧


ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ … Coming Soon …

ಭೂತಾರಾಧನೆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮುನ್ನೋಟ ೧ | BHUTA WORSHIP Documentation Preview 1

ತುಳು ಜನಪದ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆಯ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ
Tulu Folk Worship Tradition Documentation Project

ಡಿಯೋ ಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ .
Video has subtitles in English and Kannada languages.

http://bhootaradhane.ruthumana.com
http://daivaradhane.ruthumana.com
http://bhutaworship.ruthumana.com

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ