ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ : ಅಹಲ್ಯೆ ಶೀಲಾತಪಸ್ವಿನಿ

ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವಿರತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23-24 2018 ರಂದು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ” ( ವಾಚನ – ವಾಖ್ಯಾನ – ಉಪನ್ಯಾಸ ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾಖಲೀಕರಣ.

ವಾಖ್ಯಾನ : ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿ | ಗಮಕ : ಗಣಪತಿ ಪದ್ಯಾಣ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ