ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ : ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ

ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ತಾವೇ ಓದಿರುವ ಕವಿತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ . ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ‘ಸ್ವಂತ ಕವಿತೆಯ ಓದು’ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.


ಕೃಪೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ