ರವಿ ಹಂಜ್ ಅವರ 3 ಕೃತಿಗಳು ಈಗ ಋತುಮಾದಲ್ಲಿ ಇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ !

 

ರವಿ ಹಂಜ್ ಅವರ 3 ಕೃತಿಗಳು ಈಗ ಋತುಮಾದಲ್ಲಿ ಇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ !. ಹುಯೆನ್ ತ್ಸಾ೦ಗನ ಮಹಾಪಯಣ , ಭಾರತ ಒಂದು ಮರುಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಗಣಿತ ಅಲೆಮಾರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ಇ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಋತುಮಾನ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ‘E Books’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವಿದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ / ಆಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ “ruthumana” ಎಂದು ಹುಡುಕಿ.

Download RUTHUMANA App here :

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ