ಪುಸ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಹುಯೆನ್ ತ್ಸಾ೦ಗನ ಮಹಾಪಯಣ

ಸಮಾಜಮುಖಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ರವಿ ಹಂಜ್ ಬರೆದಿರುವ “ಹುಯೆನ್ ತ್ಸಾ೦ಗನ ಮಹಾಪಯಣ” ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಈ ಋತುಮಾನ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. https://store.ruthumana.com/product/xuanzangana_mahapayana/

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ