ಡಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಈ ಬುಕ್ ಈಗ ಋತುಮಾನ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ !

ಡಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಈಗ ಋತುಮಾನ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ E – ಪುಸ್ತಕ ಗಳಾಗಿ ಲಭ್ಯ.

ಋತುಮಾನ ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ‘E Book’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವಿದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ / ಆಪಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ “ruthumana” ಎಂದು ಹುಡುಕಿ.

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=ruthumana.app

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ