ಕವಿ ಕೆ. ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕವಿತೆಗಳು

ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕಲನದ ಮೂರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ.
ಕವನಗಳು :

ತಂಬೆಲರಿಗೆ ನಮನ
ಒಂದು ಪಯಣ
ನೋವು, ನಲಿವು

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ