ಚಾಮ್ ಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ – ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ : ಭಾಗ ೧

ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚಾಮ್ ಸ್ಕಿ ಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಭಾಷಾತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ ವಿವರಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕ “ಚಾಮ್ ಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ” ಮೊನ್ನೆ ಈ ತಿಂಗಳ ೯ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು . ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ನೀವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಋತುಮಾನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಳಿಗೆಯ ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

http://store.ruthumana.com/pro…/chomsky_jothege_eradu-hejje/

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಾಮ್ ಸ್ಕಿ ಯ ನುಡಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ೩ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ.

One comment to “ಚಾಮ್ ಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ – ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ : ಭಾಗ ೧”
  1. ಒಳ್ಳೆ ಯ ಪೀಠಿಕೆ ಯಾಗಿದೆ ಪ್ರೊ ಎಂ ಎಸ್ ರಘುನಾಥ್ ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ