ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಸಂಚಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ ಇದು . ಧ್ವನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲು ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ.

 


ಕೃಪೆ : ಡಿ ವಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್
ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ : ಗೌರೀಶ್ ಕಪನಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ