ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಸಂಬಂಧ

ಕತೆ : ಸಂಬಂಧ
ಕತೆಗಾರ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆಲನಹಳ್ಳಿ
ಓದು : ಯತೀಶ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ