ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್

ಕತೆ : ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್  |

ಕತೆಗಾರರು : ಜಿ. ಎಸ್. ಸದಾಶಿವ  |

ಓದು : ಶ್ರೀಧರ್. ಡಿ

 

ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಹ್ಯಾಂಗೋವರ್ | Katheya Jothe : Hangover

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ