ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ – ಪ್ರವೇಶಿಕೆ – ಭಾಗ ೫

ದಾಖಲೀಕರಣ : ಜಂಗಮ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ‘ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ’ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮ್ಮಟ.  ದಿನಾಂಕ : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್2019 ರಿಂದ 03 ಜನವರಿ 2020 ವರೆಗೆ.   ಸ್ಥಳ : ಶಾಂತಿ ಸದನ , ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ