ಕಾರಂತರು ಕಂಡಂತೆ ವಿ.ಸೀ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿ

ಕೃಪೆ : ಡಿ . ವಿ . ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ , ಸಂಪಾದಕರು – ‘ಸಂಚಯ’ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ
ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ : ಗೌರೀಶ್ ಕಪನಿ

One comment to “ಕಾರಂತರು ಕಂಡಂತೆ ವಿ.ಸೀ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತಿ”

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ