ಕಾಶಿ ಎಂಬ ರೂಪಕ – ಭಾಗ ೨

ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಎಲ್ ಬೈರಪ್ಪನವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ಕಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆವು . ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಖ್ಯಾತ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ . ವಿ . ಕಾರಂತರು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿಯ ಎರಡನೇ ಕಾಶಿ ಭೇಟಿಯ ನೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ. ರಾಜಶೇಖರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಕಾಶಿ ಎಂಬ ರೂಪಕ : ಜಿ. ರಾಜಶೇಖರ – ಭಾಗ ೨ | Kashi Emba Roopaka : G. Rajashekara – Part 2

ಮೊದಲ ಭಾಗ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ