ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಡಿಸೋಜಾನ ‘ಊವಿನ’ ವೃತ್ತಿ

ಕತೆ: ಡಿಸೋಜಾನ ‘ಊವಿನ’ ವೃತ್ತಿ

ಕತೆಗಾರ : ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್
ಸಂಕಲನ : ಮಂಜು ಕವಿದ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು
ಓದು : ಬಿ. ಸುರೇಶ

 

2 comments to “ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ಡಿಸೋಜಾನ ‘ಊವಿನ’ ವೃತ್ತಿ”
  1. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಓದಿನ ಖದರ್ರೇ ಬೇರೆ…..
    ಧನ್ಯವಾದಗಳು…..ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ