ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ರಾಮನ ಸವಾರಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದದ್ದು

ಕತೆ : ರಾಮನ ಸವಾರಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದದ್ದು  |  ಕತೆಗಾರರು : ಕೆ. ಸದಾಶಿವ  |  ಓದು : ಬಿಂದು ರಕ್ಷಿದಿ


 

One comment to “ಕತೆಯ ಜೊತೆ : ರಾಮನ ಸವಾರಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋದದ್ದು”
  1. ತುಂಬಾ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕತೆ. ಸದಾಶಿವ ಅವರ ಕಥನಶೈಲಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ಇದನ್ನು ಬಹು ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಛಾರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಬಿಂದು ರಕ್ಷದಿಯವರೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ